Devam Eden Yayın Projeleri

Devam Eden Yayın Projelerimiz

Kitap Adı     : Holistic Approach to Assisted Reproductive Technology

Editör (ler)    : Soner Şahin, Kenan Demir ve Rümeysa Göç

Yayınevi      : Nova Science Publishers

İletişim       : rgoc@cumhuriyet.edu.tr

Kısa tanıtım    : Dişi ve erkek gametlerin birleşmesi ile oluşan döllenme sayesinde var olan bilgiler nesilden nesile aktarılırken bir taraftan da tamamıyla başka bir bireyin oluşmasını sağlayan mükemmel bir düzendir. Kendi neslini devam ettirme isteği ise infertil çiftlerde Yardımcı üreme teknolojisi (ART) ile yeni bir umut olmuştur. Bu kitap, hızla ve sürekli gelişmekte olan bu alanda laboratuvar ve klinik açıdan var olan ve gelecekteki potansiyel tedavileri laboratuvar ve klinik terimler ile tartışmaktadır. IVF ünitesi kurmak, yönetmek, kalite kontrolü yapmak, klinik ve laboratuvarda yer alması gereken materyallerin tespiti, etik kavramlar gibi bu göreve yeni başlayanların karşılaşacağı sorunlar açısından rehber olması amaçlanmıştır. Ayrıca bu kitapta tıp eğitiminden sonra embriyoloji alanında uzmanlaşmış olan hekimlerin laboratuvar tecrübeleri ile kadın hastalıkları ve doğum hekimlerinin klinik tedavileri harmanlanarak bir araya getirilmiştir. Bu sayede, ART’ye ilgi duyan kişilerin hem temel hem de klinik alanda ihtiyaç duyacakları bilgiler tek bir kitap halinde sunulmuştur.


Kitap Adı     : Carbon Monoxide Poisoning: Prevention, Treatment and Outcomes

Editör (ler)    : Seda Özkan ve Afşin İpekci

Yayınevi      : Nova Science Publishers

İletişim       : seda.ozkan@iuc.edu.tr

Kısa tanıtım    : Karbon monoksit, hidrokarbonların eksik yanması sonucu oluşan renksiz, kokusuz, tatsız, tahriş edici olmayan ve çevreye toksik bir gazdır ve insanlar için görünmez bir tehlikedir. Renksiz, tatsız, kokusuz ve tahriş edici olmadığı için fark edilemediği için “sessiz ölüm” olarak nitelendirilir. CO zehirlenmesi önlem alınarak önlenebilen bir zehirlenmedir. CO zehirlenmesi durumlarında olay yerinde erken müdahaleler ve erken dönemde acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde yapılan tedaviler CO gazının olumsuz etkilerini azaltmaktadır. Bu kitabı yazmaktaki amacımız, karbon monoksit zehirlenmelerine daha geniş bir perspektiften bakarak tanı, takip ve tedavideki yenilikleri yazarak hekimlere yol gösterici bir rehber olmaktır.


Kitap Adı     : Interdisciplinary Perspectives on Occupational Safety and Health

Editör (ler)    : Mehmed Zahid Çöğenli

Yayınevi      : Nova Science Publishers

İletişim       : mzahid.cogenli@usak.edu.tr

Kısa tanıtım    : Bu çalışmada, günümüzde önemi giderek artan çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri olan çalışanların sağlığı ile ilgili farklı araştırmaların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar artsa da bilim insanları bu konuda birçok eksik noktanın olduğunu belirtmişlerdir. Bu kitapla iş sağlığı ve güvenliği alanında birçok disiplinde çalışan 37 bilim insanı bir araya gelerek farklı bakış açılarıyla 25 bölüme katkıda bulunmuştur. Her bölüm kendi disiplini içinde iş sağlığı ve güvenliğinin farklı yönlerini ele alarak literatüre bilimsel ve özgün bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kitabın en önemli amacı, çalışma koşullarını ve işyeri koşullarını güncel teknolojiye uygun olarak değerlendirerek çalışan sağlığını korumak için neler yapılabileceğini ortaya koymaktır.


Kitap Adı     : Management in Digital Era: Different Perspectives

Editör (ler)    : Şerafettin Erten ve Mehmed Zahid Çöğenli

Yayınevi      : Nova Science Publishers

İletişim       : mzahid.cogenli@usak.edu.tr

Kısa tanıtım    : Bu çalışma, yeni dijital çağla birlikte hızlanan dijital dönüşümün yönetim üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Dünyada hızla ilerleyen dijitalleşme süreci, yönetim faaliyetlerinde kalıcı bir izlenim ve büyük değişimler yaratmaktadır. Bu çalışma, kuruluşların yönetim faaliyetlerinde dijital dönüşümün birçok yönünü değerlendiren güncel araştırmaları içermektedir. 21 bilim insanının katkılarıyla 17 bölümden oluşan çalışma, birçok disiplinde dijital dönüşüm açısından çeşitli yönetim etkinliklerini ve stratejilerini içerik ve kapsam açısından bilimsel olarak tartışmaktadır.


Kitap Adı     : Current Topics in Perinatology and Neonatology

Editör (ler)    : Nazan Yurtcu ve Ali Çetin

Yayınevi      : Nova Science Publishers

İletişim       : nyurtcu58@gmail.com

Kısa tanıtım    : Yüksek riskli gebelik takibi multidisipliner bir çalışma gerektirir. Bu anlamda obstetrik ve neonatoloji arasındaki bağlantı çok yakındır. Aynı zamanda anne hastalıklarının olduğu durumlarda diğer klinik branşlarla birlikte yönetilmesi gereken klinik durumlar da vardır. Deneyimli uzman hekimler tarafından hazırlanan bu kitabın tüm hekim ve akademisyenlere yüksek riskli gebelik, bazı hastalıklarla gebelik takibi ve yenidoğan sorunlarına yaklaşımlarında yol gösterici olacağına inanıyoruz. Bu kitabın, klinisyenlere doğru ve hızlı karar verme ve bilim insanlarına bu önemli alandaki güncel gelişmelere ilişkin bir genel bakış sağlamasını umuyoruz.


Kitap Adı     : Metabolomics and Clinical Approach

Editör (ler)    : Sevgi Durna Daştan ve Taner Daştan

Yayınevi      : Nova Science Publishers

İletişim       : sevgidurna@gmail.com

Kısa tanıtım    : Metabolomik, hem genetik hem de çevresel faktörlerden etkilenen metabolizma ürünleri ve substratlarının incelenmesidir. Metabolomik alanında, genellikle kütle aralığı 50 ila 1500 dalton (Da) olan küçük moleküller incelenir. Metabolom terimi ilk olarak 1998'de kullanılmıştır ve metabolomik alanı bilim adamları için nispeten yeni ve güncel bir araştırma alanıdır. Teknolojik altyapıların gelişmesiyle birlikte son yıllarda metabolomik alanında önemli ilerlemeler kaydedilmiş, metabolomik yaklaşımlarla biyobelirteçlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilgi artmıştır. Metabolomik; dokularda, hücrelerde ve fizyolojik sıvılarda lipidler, karbonhidratlar, vitaminler, hormonlar ve diğer hücre bileşenlerinden ortaya çıkan küçük moleküllü metabolitlerin belirli bir zaman diliminde yüksek verimli teknolojiler kullanılarak saptanması, incelenmesi ve tanımlanmasıdır. Metabolomik; geride bıraktıkları belirli hücresel biyokimyasal süreçlere özgü kimyasal parmak izlerini, özellikle bu süreçlerin ürünü olan tüm küçük moleküllerin profillerini inceleyen çağdaş bir bilimdir. Bu kitap kapsamında metabolomik üzerine yapılan çalışmaların klinik bir bakış açısıyla incelenmesi, tıp literatürüne destek verilmesi ve tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


Kitap Adı     : Signalling Pathways of Immune System

Editör (ler)    : Kenan Demir ve Mustafa Usanmaz

Yayınevi      : Nova Science Publishers

İletişim       : kenandemir@gmail.com

Kısa tanıtım    : Hücre sinyalizasyonu, bir hücrenin çevresi ve kendisi ile sinyalleri alma, işleme ve iletme yeteneğidir. Hücre sinyali, tüm hücresel yaşamın temel bir özelliğidir. İmmünoloji, fizyolojik ve patolojik koşullar altında konak savunma mekanizmalarını ve bağışıklık hücre fonksiyonlarını araştıran bir bilimdir. Bağışıklıkta, sinyal yolları, bağışıklığın temel operatörleri hakkında bilgi sağlar. Covid-19 pandemisi ile yeniden gündeme gelen bağışıklık konusu, daha önce hiç konuşulmadığı için ilişkili olduğu sinyal yolları ile ele alınacaktır. Çalışmamız, bağışıklık sistemindeki hücrelerin işlevinde yer alan sinyal yollarına genel bir bakış atma fırsatı sağlayacaktır. Konuyla ilgili yazılan tek çalışma 2009 yılında hazırlanmış olup, tıbbın gelişmesinde sinyal yollarındaki ilerlemeler için 10 yıl uzun bir süre. Konuyla ilgili son gelişmeleri ve son çalışmaları okuyucunun beğenisine sunacak olan kitabımız, alanında uzman uluslararası editör ve yazarlardan oluşan bir ekiple hazırlanıyor.


Shape Shape

00+

Uluslararası
Kitap

00+

€ Proje
Desteği

00+

Uluslararası Kitap Bölümü

00

Dünya
Kongresi

Shape Shape


Kurumsal İş Birliklerimiz